A-black.png

Var snäll vänta medan ditt meddelande skickas...

Om projektet

Om projektet

Ett pilotprojekt för att främja tillväxten i bolag som drivs av utrikes födda kvinnor i Region Gävleborg

Statistik från Tilllväxtverket visar att kvinnor med utländsk bakgrund anställer allt fler. År 2016 var det 165 procent fler anställda i företag som drivs av en kvinna med utländsk bakgrund jämfört med 2006. I Gävleborg har det skett en ökning med 456 procent mellan 2006–2016. 

Tillväxtverket har finansierat 5 projekt i Sverige för att skapa bättre förutsättningar för att utrikes födda kvinnor ska ta ett nästa kliv i deras företagande.

Målet med projektet är att företagen ska bli medskapare till dagens produkter och tjänster inom teknik och internationalisering på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Dessutom vill projektet bidra till att skapa ett lokalt ekosystem som präglas av mångfald, detta genom att höja kompetensen hos näringslivskontoren och de företagsfrämjande aktörer som finns i regionen.

Projektet kommer att samverka med 6 kommuner i regionen (Hudiksvall, Ovanåker, Sandviken , Hofors, Nordanstig & Söderhamn) och ta fram 15 företag som ska ta ett nästa steg i deras företagande med hjälp av teknik och internationalisering.

Projektet ägs av Hudiksvalls Näringslivsbolag (HNA) och har en budget på 5 miljoner varav 4 miljoner finansieras av Tillväxtverket och 1 miljon av Region Gävleborg.  Projektet pågår fram till 2021-10-31.