A-black.png

Landshövdingen Per Bill uttalar sig om projektet Accelerate your business

Per Bill_200331.jpg

-Projektet Accelerate your business är den typ av projekt som är oerhört viktiga oavsett pandemi eller ej.

Men just nu i den värsta krisen i modern tid är detta projekt verkligen en kraft vi vill bygga vidare på för återstarten av Gävleborg. För vi vill inte bara tillbaka till hur det var innan, utan vi vill framåt till något nytt och något bättre.

Vi behöver bli bättre på att ta tillvara på affärsmöjligheter, och det finns en stor outnyttjad potential bland utrikesfödda kvinnor. Genom att ta tillvara på invandrade kvinnors kompetens skapar vi dom rätta förutsättningarna för en ökad hållbar regional tillväxt och utveckling.

Detta ger i sin tur även en ökad attraktivitet för vårt län i och med ett mer innovativt och främjande klimat i länet.

Det är företagens investeringar som kommer ta oss ur krisen och återstarta Gävleborg, och hela Sverige, säger landshövding Per Bill, Länsstyrelsen Gävleborg.Tillbaka