A-black.png

Ny samarbetspartner

Ny samarbetspartner

AdobeStock_140253622.jpeg

Vi är glada att presentera Faxepark som samarbetspartner. Faxepark kommer delta i pilotprojektet som syftar till att främja tillväxten i bolag som drivs av utrikes födda kvinnor. Samarbetet innebär att vi tillsammans kommer rekrytera och genomföra företagsbesök hos företag som drivs av kvinnor med internationell bakgrund i Söderhamns kommun.

Vi ser fram emot ett nära samarbete för att tillsammans skapa ett näringsliv i Gävleborg som präglas av mångfald.


 

Tillbaka