A-black.png

Mångfald ökar tillväxtviljan

Mångfald ökar tillväxtviljan

AdobeStock_297800292.jpeg

Tillväxtviljan är högst i företag som leds av unga personer med utländsk bakgrund. Dessa företag har även en stark framtidstro. Det visar resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017.

I den här artikeln tittar vi med utgångspunkt för vem som leder företaget närmare på tillväxtvilja, framtidstro samt hinder och åtgärder för tillväxt. Vi redovisar resultat från Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2017 uppdelat på kön, bakgrund och ålder utifrån ett intersektionellt perspektiv. Det innebär att vi uppmärksammar hur maktordningar i samhället samverkar, hur hierarkier skapas och hur till exempel kön samspelar med andra sociala kategorier, så som bakgrund eller ålder. Genom att använda ett intersektionellt perspektiv kan vi fördjupa och förbättra våra analyser och möjliga åtgärder.

Starkast tillväxtvilja i företag som leds av unga med utländsk bakgrund

Av de svenska små och medelstora företagen är det närmare 70 procent som uppger att de vill växa, antingen genom att öka både omsättningen och antalet anställda eller enbart genom att öka omsättningen. Resultaten visar att det finns skillnader i tillväxtviljan mellan olika grupper av företagare. Företag som leds av personer med utländsk bakgrund har högre tillväxtvilja än företag som leds av personer med svensk bakgrund. Vi ser även att företag som leds av yngre har en högre tillväxtvilja än företag som leds av äldre.

Den allra högsta tillväxtviljan ser vi hos unga företagare med utländsk bakgrund samt hos unga kvinnor som driver företag. De företag där lägst andel som uppger att de vill växa är de som leds av män med svensk bakgrund och äldre personer med svensk bakgrund.

Det är framför allt unga företagare med utländsk bakgrund som vill växa genom att anställa fler. Vidare är det en hög andel företag som leds av unga män och män med utländsk bakgrund som vill växa genom att anställa.

Vi ser ett lite annorlunda mönster när det kommer till att vilja växa endast genom en ökad omsättning. Det är framför allt företag som leds av yngre kvinnor som vill växa på detta sätt. Bland kvinnor med utländsk bakgrund som driver företag finns däremot en högre andel som vill växa genom att också anställa, jämfört med kvinnor med svensk bakgrund.

Tillbaka