A-black.png

Mångfald i Näringslivet

AdobeStock_295108935.jpeg

Resultaten i den här undersökningen visar att mångfalden i näringslivet ökar och att företag som drivs av kvinnor och företagare med utländsk bakgrund anställer i allt snabbare takt. Rapporten kan användas som ett kunskapsunderlag för dig som arbetar med stöd och rådgivning till företag eller med näringslivs- och tillväxtfrågor lokalt, regionalt och nationellt.
Läs mer 

Tillbaka