A-black.png

Hudiksvalls Näringslivsbolag är ett av fem projekt i Sverige som fått pengar från Tillväxtverket

Nyhet_Accelerate_Your_Business.jpg

Statistik från Tilllväxtverket visar att kvinnor med utländsk bakgrund anställer allt fler. År 2016 var det 165 procent fler anställda i företag som drivs av en kvinna med utländsk bakgrund jämfört med 2006. I Gävleborg har det skett en ökning med 456 procent mellan 2006–2016. 

Under de kommande två åren kommer Hudiksvalls Näringslivsbolag (HNA) att driva ett regionalt projekt med syfte att främja tillväxten i bolag som drivs av utrikes födda kvinnor. Projektet har en budget på 5 miljoner kronor varav 4 miljoner finansieras av Tillväxtverket och 1 miljon av Region Gävleborg.

Det känns väldigt roligt att vi har fått i uppdrag att jobba med det här projektet. Vår vision är att näringslivet i Gävleborg ska präglas av mångfald och då krävs det att vi skapar en miljö där alla har samma förutsättningar, säger projektchefen Mitalee Kotak.

Projektet som fått namnet Accelerate your business har anställt två personer som kommer arbeta operativt i projektet som affärscoach och evenemang och möteskoordinator. Accelerate your business har som syfte att utveckla företag som ägs och drivs av utrikes födda kvinnor. Målet med projektet är att företagen ska bli medskapare till dagens produkter och tjänster inom teknik och internationalisering på lokal, regional, nationell och internationell nivå.          Dessutom vill projektet bidra till att skapa ett lokalt ekosystem som präglas av mångfald, detta genom att höja kompetensen hos näringslivskontoren och de företagsfrämjande aktörer som finns i regionen. Projektet kommer pågå fram till 2021-10-31.

Tillbaka