A-black.png

Accelerate your business

Projektet som fått namnet Accelerate your business har anställt två personer....

AdobeStock_140253622.jpeg

Projektet som fått namnet Accelerate your business har anställt två personer som kommer arbeta operativt i projektet som affärscoach och evenemang och möteskoordinator. Accelerate your business har som syfte att utveckla företag som ägs och drivs av utrikes födda kvinnor. Målet med projektet är att företagen ska bli medskapare till dagens produkter och tjänster inom teknik och internationalisering på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Dessutom vill projektet bidra till att skapa ett lokalt ekosystem som präglas av mångfald, detta genom att höja kompetensen hos näringslivskontoren och de företagsfrämjande aktörer som finns i regionen. Projektet kommer pågå fram till 2021-10-31.

 

  

Tillbaka